Sídlo spoločnosti a korešpondenčná adresa :

KE - PORT s.r.o., Žižkova 6, 040 01 Košice

 

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s., číslo účtu : 2920914736/1100

 

Medzinárodné platobné údaje :

Tatra banka, a.s.,

IBAN : SK87 1100 0000 0029 2091 4736

SWIFT : TATRSKBX

 

Telefonický kontakt : 00421 907 917 720

E-mailový kontakt : robert.hudak@ke-port.sk

 

IČO : 47 796 901    

IČ DPH : SK2024098307

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel : Sro, vložka : č.35882/V